سلام

از همه دوستانی که مطالب من رو دنبال می کردند ممنونم.
مطالب این وبلاگ به سایت زیر منتقل شد.
از این پس در این سایت که به آن مهاجرت کرده ام مطلب خواهم نوشت :)
فکر می کنم بهانه خیلی خوبی خواهد بود که بهتر و بیشتر و منظم تر بنویسم باشد که رستگار شوم.
دم همه شما گرم.

سایت جدید